En grønnere hverdag. 

NorDan har lang og stolt tradisjon for å tenke nytt. En grønnere omstilling er derfor noe vi jobber med daglig, både for å ta ansvar som leverandør, men like viktig er det å hjelpe våre kunder til å ta grønnere valg.

Vi er opptatt av at ordene vi bruker blir fylt med innhold, noe konkret og håndfast vi kan strekke oss etter.

Grønnvaskingsplakaten har hjulpet oss med å være tro mot oss selv. Den bidrar til å
minne alle i NorDan på at vi skal være ærlige og etterrettelige i vår kommunikasjon
rundt bærekraft. Vi skal kunne stå 100% inne for hva vi gjør og produktene vi
leverer.

Rent konkret har vi satt som mål om at NorDan innen 2030 skal være en
klimanøytral fabrikk, få på plass en returordning av våre produkter og vi skal ha en
klimanøytral transport.

GreenTech et bærekraftig alternativ

Endringene som nå skjer er nødvendige og NorDan skal ta en aktiv rolle i det
grønne skiftet. Vi skal gjøre vår jobb for å levere mer miljøvennlige og bærekraftige
produkter enn det vi gjør i dag. Vi jobber derfor med å lansere GreenTech
for at våre kunder enkelt skal kunne ta et valg som er litt bedre for
miljøet. Serien lanseres allerede til sommeren og inneholder alle de samme gode
kvalitetene som ligger til grunn i våre produkt

I tillegg til forventet levetid på 60 år og markedets beste garantiordning får du:
Svanemerket produkt, aluminiumsbekledd, klimanøytral transport samt at vi planter
et nytt tre for hvert produkt som blir solgt. Vi har sikret oss 30 mål der vi skal
plante Norsk miljøskog. Ett mål med skog vil kunne binde 60 tonn med CO2.
Ordningen er kommet i stand gjennom en avtale med Trefadder.no.

Etter lansering setter vi nye mål for hvordan vi kan forbedre våre produkter
ytterligere. Dette inkluderer mer tidkrevende endringer som emballasje, bruk av
resirkulert materiell og smarthusløsninger.

Vi håper og tror at denne produktserien skal hjelpe våre kunder til å ta steget
sammen med oss mot en grønnere hverdag!

Artikkelen er publisert med tillatelse fra https://www.nordan.no/

Forfatter: nordan.no

Dato: 29.04.2022